Kategorie: Starobní důchod*

Starobní důchod je forma důchodu, který je vyplácen na základě dosažení určitého věku a splnění dalších podmínek.

Články: Související otázky: