Kategorie: Autismus

Autismus je neurovývojové onemocnění, které ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování jedince.

Články: Související otázky: